HR EN
Prijava / Registracija Prijavi projekt

Vijesti

Ispiši stranicu

Uspješne NEWFELPRO priče: Anja Marunović i novi kozmološki modeli

26. rujna 2016.
Anja Marunović, NEWFELPRO-ova istraživačica koja je završila s provedbom projekta Monoverse - an inhomogeneous model of the Universe na Institutu za teorijsku fiziku Fakulteta za fiziku i astronomiju Sveučilišta u Utrechtu.

Uspješne NEWFELPRO priče: Hrvoje Gračanin i doba Justinijana I.

13. rujna 2016.
Hrvoje Gračanin je NEWFELPRO-ov istraživač iz odlazne sheme koji je uspješno završio s provedbom svog  projekta The Justinianic Age in Dalmatia and Southern Pannonia na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Eberhard Karls u Tübingenu i na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 

Uspješne NEWFELPRO priče: Živorad Tomovski i nepravilna difuzija

31. kolovoza 2016.
Prof. dr. sc. Živorad Tomovski je NEWFELPRO-ov istraživač iz dolazne sheme koji provodi svoje istraživanje na projektu pod nazivom Modeling anomalous diffusion by generalized Langeven, Fokker-Planck equations and fractional diffusion-wave equations na Odsjeku za matematiku Sveučilišta u Rijeci

Uspješne priče: Jana Pisk i ekološka proizvodnja kemikalija

24. kolovoza 2016.
Jana Pisk je NEWFELPRO-ova istraživačica koja je uspješno završila s provedbom svog projekta  Diligent search for chemical bio-sources: Solvent-free homogeneous and heterogeneous oxidation processes catalyzed by polyoxometalates na Centre National de la Recherche Scientifique u Francuskoj i na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu
 

Uspješne NEWFELPRO priče: Anđelo Samsarov i aspekti nekomutativnosti

12. kolovoza 2016.
Doktor Anđelo Samsarov jedan je od NEWFELPRO-ovih istraživača iz odlazne sheme koji je uspješno završio s provedbom svog  projekta po nazivom Noncommutative geometry, gravity and black holes na Sveučilištu u Cagliariju i na Institutu Ruđer Bošković.