HR EN
Prijava / Registracija Prijavi projekt

Potraga Krunoslava Užarevića za zelenom, čistom i niskoenergetskom sintezom

Ispiši stranicu
Krunoslav Užarević, slika preuzeta s poveznice.
Dr. sc. Krunoslav Užarević je 2016. godine završio s implementacijom svog NEWFELPRO projekta naziva „Clean and solvent - free synthesis of microporous materials by mechanochemical assembly and templating under controlled gas atmospheres“ (MechPress) na Sveučilištu McGill u Kanadi i na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu.

U okviru projekta razvijao je nove metodologije za čistu i niskoenergetsku sintezu mikroporozne MF. Naime, porozni metal-organski okviri (MF) imaju veliki potencijal za pohranu i  katalizaciju te su visoke osjetljivosti, a klasična sinteza ovakvih vrsta materijala je obično dugotrajna i zahtijeva korištenje raznovrsnih otapala i visoke temperature.

Tijekom implementacije projekta je izdao sljedeće radove:
Također, prisustvovao je sljedećim radionicama, konferencijama i seminarima:
Nakon implementacije svog NEWFELPRO projekta, postao je voditelj Laboratorija za zelenu sintezu Instituta Ruđer Bošković te će nastaviti provoditi i razvijati mehanokemijsku sintezu kao zeleni postupak sinteze materijala. Također, nastaviti će i suradnju sa institucijama i istraživačima koje je uspostavio za vrijeme provedbe projekta.
 
Čestitamo!