HR EN
Prijava / Registracija Prijavi projekt

O nama

Ispiši stranicu

Nositelj ovog projekta je Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske (MZO).

Upravljanje projektom NEWFELPRO provodi MZO - Uprava za znanost i tehnologiju uz operativnu potporu u tu svrhu uspostavljenog Tajništva NEWFELPRO-a. Stručnu potporu provedbi projekta pružaju Selekcijski i Etički odbor.

Zadaće su Selekcijskog odbora (SO):

- osigurati kvalitetu procesa odabira evaluatora kroz odabir neovisnih stručnjaka za evaluaciju prema kriterijima usvojenim ugovorom
- organizirati javni poziv za stručnjake u svrhu kreiranja baze potencijalnih evaluatora
- računati ukupnu prosječnu ocjenu vodeći računa o pojedinačnim evaluacijama svakog stručnjaka (evaluatora). 
- osigurati postizanje konsenzusa evaluatora ukoliko je razlika u ocjenama, prema pojedinačnom kriteriju, 2 i više
- pregledavati evaluacijske izvještaje kako bi donio završnu listu projektnih prijedloga predloženih za financiranje
- odobravati konačnu listu projektnih prijedloga predloženih za financiranje za svaki poziv pri čemu će svoju odluku temeljeti na mišljenjima evaluatora te neće promijeniti ocjene evaluatora  kao ni redoslijed projektnih prijedloga prema ocjenama evaluatora
- zaprimati izvještaje o sukobu interesa od Tajništva

  


Članovi NEWFELPRO Selekcijskog odbora:

 1. dr.sc. Hornstein Tomić, Caroline – Institut društvenih znanosti Ivo Pilar;
 2. prof. dr. sc. Jerbić, Bojan – Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu;
 3. prof. dr. sc. Ljubković, Marko – Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu;
 4. Pozzi, Alessia – Hrvatska zaklada za znanost  - Fond 'Jedinstvo uz pomoć znanja';
 5. Japunčić, Manda – Agencija za mobilnost i programe Europske unije;
 6. prof. dr.sc. Šantić, Marina – Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci;
 7. dr.sc. Vianello, Robert – Institut Ruđer Bošković.

 

Zadaće su Etičkog odbora :

- donositi mišljenja i odluke, zauzimati stajališta i davati preporuke, prijedloge ili primjedbe, a vezano uz pitanja etičnosti u projektnim prijedlozima prijavljenim na natječaje Novog međunarodnog projekta stipendiranja i mobilnosti za iskusne istraživale.
- pratiti poštivanje etičkih normi prilikom implementacije odobrenih projekata u okviru Novog međunarodnog projekta stipendiranja i mobilnosti za iskusne istraživače

 

Članovi NEWFELPRO Etičkog odbora:

 1. prof.dr.sc. Jadranka Morović – Vergles – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 2. prof.dr.sc. Dubravka Hranilović – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 3. prof.dr.sc. Hrvoje Ivanković – Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
 4. doc.dr.sc. Ksenija Grubišić – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 5. doc.dr.sc. Tomislav Bracanović – Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu