VIJESTI

Davorin Medaković - projekt „Mollusk larval shell ultrastructure and proteomics: integrating analytical tools (MARSUPIAL)“

15. siječnja 2018.
Davorin Medaković je NEWFELPRO istraživač koji je proveo svoj projekt „Mollusk larval shell ultrastructure and proteomics: integrating analytical tools (MARSUPIAL)“ na Sveučilištu u Bourgogneu (Francuska) i Institutu Ruđer Bošković (Hrvatska).

Mariagrazia Portera: Ljepota je u očima promatrača?

12. siječnja 2018.
Mariagrazia Portera je NEWFELPRO istraživačica iz dolazne sheme koja je svoj projekt Evolutionary Aesthetics. A Bridging Discipline Between Humanities and Natural Sciences (Evo_Bridge)  provela na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.