HR EN
Prijava / Registracija Prijavi projekt

Sanja Frka Milosavljević - AERONAR projekt

Ispiši stranicu

Sanja Frka Milosavljević, slika preuzeta sa stranice.
Sanja Frka Milosavljević ima doktorat iz prirodnih znanosti (Geoznanost - oceanologija) s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Imala je istraživačke posjete na: Norwegian College of Fishery Science, University of Tromsø (Norway), Department of Self- Organizing Molecular Systems, University of Leeds (Great Britain), Marine Chemistry Group, Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research, Bremerhaven (Germany), Air chemistry group at University of Pannonia, Veszprem (Hungary), Atmospheric processes and modelling group, Centre for Environmental and Marine Studies, Aveiro (Portugal).Njezini istraživački interesi su: karakterizacija organskih tvari aerosola iz ruralnih, urbanih i morskih okoliša; elektrokemijske studije atmosferskih aerosolnih površinski aktivnih tvari; apsorpcijska svojstva organske tvari i interakcije s metalnim ionima pri faznim granicama; reološka, ​​morfološka i optička svojstva prirodnih i modelnih površinski aktivnih filmova; fizikokemijska karakterizacija sučelja zraka i vode uključujući mikro površinu površine mora; karakterizacija organskih tvari različitih prirodnih morskih sustava; biogeokemija lipida.

Ove godine je završila s implementacijom svog NEWFELPRO projekta naziva „Chemical nature of size segregated water soluble organic aerosols and their nitro-aromatic constituents (AERONAR)“. Implementirala je projekt na National Institute of Chemistry (Slovenia) i Ruđer Bošković Institute, Zagreb (Croatia).

Njezin je projekt pridonio temeljnom razumijevanju kemijske prirode, izvora i mehanizama koji su temelj WSOM transformacije u atmosferi. Organska materija topljiva u vodi (WSOM) kao značajan dio atmosferskog organskog aerosola utječe na probleme u rasponu od oštećenja vidljivosti do učinaka aerosola na Zemljinu ravnotežu zračenja. Naše razumijevanje kemijskog sastava WSOM-a i njegovog humusnog (HULIS) frakcije na razini pojedinih komponenti još uvijek je ograničeno. Kemijska karakterizacija nedavno otkrivenih i potencijalno otrovnih nitro-aromatskih spojeva (NAC) u aerosolima je problem koji se pojavljuje kako bi se bolje razumjeli njihov utjecaj na atmosferu i kakvoću zraka. AERONAR predstavlja prvi pokušaj proučavanja veličine aerosola odvojenog WSOM-a tijekom godišnjih doba s naglaskom na NAC kroz ispitivanje njihove učinkovitosti ekstrakcije, speciation i kvantifikacije, površinski aktivne prirode i interakcije s ekološki značajnim mikro sastojcima.

Rezultati njezina NEWFELPRO projekta su objavljeni u  znanstvenom radu naziva „Quantum chemical calculations revised identification of abundant methylnitrocatechols in atmospheric particulate matter“ (autori: Sanja Frka Milosavljević, Martin Šala, Ana Kroflić, Matej Huš, Alen Čusak,Irena Grgić) u Environmental Science and Technology journal (Q1;IF=6,198). Također, dva su znanstvena rada vezana za njezin NEWFELPRO projekt u procesu objave:
  • "Sesional variability of carbon in humic-like matter of ambient size-segregated water soluble organic aerosols from urban background environment“ (S.Frka, I. Grgić,J. Turšić, M. I. Gini, K. Eleftheriadis)- prihvaćen za objavu u Athmospheric Environment
  • "Size – resolved surface active  substances of atmospheric aerosol: reconsideration of the impact on cloud droplet formation" (A. Kroflić, S. Frka, M. Simmel, H. Wex, I. Grgić) – poslan na recenziju u Environmental Science and Technology
AERONAR resultati su predstavljeni na sljedečim znanstvenim događanjima:
  • European Aerosol Conference 2015., 6.-11.9.2015., Milano, Italy
  • Ocean Science Meeting, February 2016., New Orleans, USA
  • IGAC Science Conference, USA, 26-30.9.2016.
  • European Aerosol Conference 2016., 6.-9.9.2016., Tours, France
  • International Conference on Aerosol Cycle-Sources, Aging, Sinks, Impacts,  Mrch 2017., Lille, France
  • European Aerosol Conference 2017., 28.8.-.1.9.2017., Zurich, Switzerland
  • Slovenski kemijski dnevni 2017., 20.-22.9.2017., Portorož, Slovenia
  • Air Protection 2017., October 2017., Primošten, Croatia
Nakon završetka projekta NEWFELPRO, nastavit će istraživati atmosfersku kemiju. Željela bi primijeniti stečeno znanje s projekta na Institut Ruđer Bošković. Planira prijavljivati svoje projekte  na nacionalne i europske natječaje za financiranje budući da je daljnja financijska potpora neophodan preduvjet za rad na  specifičnim temama kojima se bavi.