HR EN
Prijava / Registracija Prijavi projekt

Marijana Serdar - Phenomenological Modeling of Carbonation-induced Corrosion of Structures of Disposal of Radioactive Waste (PHENEMICS)

Ispiši stranicu
Marijana Serdar je kao NEWFELPRO istraživačica provela svoj projekt NEWFELPRO Phenomenological Modeling of Carbonation-induced Corrosion of Structures of Disposal of Radioactive Waste (PHENEMICS) na Commissariat à l'éergie atomique et aux énergies alternativa, CEA u Francuskoj i Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Marijana Serdar je zaposlena na Odjelu za materijale Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od prosinca 2005. godine. 2011. godine je doktorirala u znanstvenom području tehničkih znanosti. Sudjelovala je na nacionalnim znanstvenim i tehnološkim projektima koje financiraju Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Nacionalna zaklada za znanost, Fond "Jedinstvo uz pomoć znanja" (UKF), Agencija Bicro, COST, LIFE, FP6, FP7, CIP Eco-Innovation. Ujedno je i voditelj bilateralnog projekta između Građevinskog fakulteta u Zagrebu i Ecole normale supérieure Paris-Saclay (ENS Cachan), koji je 2017. prihvaćen za financiranje u sklopu Cogito programa.
 
Njezin NEWFELPRO projekt odnosi se na tri znanstvene i tehničke teme: rješenja za dugoročno zbrinjavanje radioaktivnog otpada, nano i mikroskopne tehnike za vrednovanje makroskopskih svojstava materijala i korištenje održivih materijala u betonskim objektima za nuklearne i graditeljske tehnike u strukturama za odlaganje radioaktivnog otpada. Korozija armature u betonu prepoznata je kao jedan od ugrožavajućih pojava koja bi mogla dovesti do promjena i nestabilnosti, kao što je oslobađanje radionuklida, nekontrolirano podzemno razgradnje i nepovratnost. Cilj projekta je predložiti fenomenološki model cjelokupnog procesa razmnožavanja korozije izazvane karbonacijom armiranobetonskih konstrukcija korištenih za odlaganje radioaktivnog otpada. Model mora uklopiti kemijske transportne i mehaničke modele štete, ali i opisati sve međusobno povezane i posljedične faze ovog specifičnog korozijskog procesa.

Tijekom provedbe projekta sudjelovala je na znanstvenim skupovima, podnijela znanstvene radove za izdavaštvo u časopisima i obavljala ostale izvanredne aktivnosti. Neke od tih publikacija i aktivnosti uključuju:

• Znanstveni rad “Carbonation induced corrosion of steel in mortar based on low pH binders”  objavljenoj u zborniku radova i usmeno predstavljenom na Međunarodnoj konferenciji Eurocorr 2016, glavnoj konferenciji na području korozije u Europi.
• Znanstveni rad “Carbonation of low alkalinity mortars: influence on corrosion of steel and on mortar microstructure“ podnesen za objavljivanje u časopisu Cement and Concrete Research.
• Znanstveni rad “Application of statistical indentation technique to corrosion products formed during long-term corrosion on steel”, pripremljen za podnošenje u znanstvenom časopisu
• Radionica na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, s pozvanim predavačima ENS Paris-Saclay i Sveučilišta Rutgers u SAD-u. Ova se radionica koristila i za promicanje mobilnosti studenata i istraživača, te potaknuti potpisivanje sporazuma između tih sveučilišta.
• Dvodnevni događaj "Tjedan mobilnosti" organiziran na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, uz potporu dekana za znanost i dekana Fakulteta. 1. dan bio je usredotočen na mobilnost unutar 7. okvirnog programa i Horizon 2020 i 2. dan na programima Erasmus + i program Fulbright.
 
Tijekom NEWFELPRO povratničke faze je stekla zvanje redovitog profesora na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje trenutno nastoji osnovati laboratorij za mikrostrukturne analize alternativnih i održivih građevinskih materijala i prijaviti se za znanstvene projekte financiranja sheme kao što su Hrvatska znanstvena zaklada i Horizon 2020.

NEWFELPRO iskustvo joj je omogućilo da proširi svoj istraživački interes na druga znanstvena područja s niskim rizikom i visokom podrškom Ministarstva znanosti i obrazovanja. Za nju, glavne vrijednosti dobivene kroz istraživačku mobilnosti su znanje, iskustvo, osobno obogaćivanje, nova perspektiva i još veća ljubav prema vlastitom domu pri povratku.