HR EN
Prijava / Registracija Prijavi projekt
23.02.
2018.

Sanjin Benić - „Quantum chromodynamics in accelerated frames (AQCD)“

Sanjin Benić je uspješno implementirao svoj NEWFELPRO projekt „Quantum chromodynamics in accelerated frames (AQCD)“ na Sveučilištu u Tokiju i Prirodoslovno-mate,atičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

O NEWFELPRO projektu

Novi međunarodni projekt stipendiranja i mobilnosti za iskusne istraživače (New International Fellowship Mobility Programme for Experienced Researchers in Croatia - NEWFELPRO) je projekt stipendiranja Vlade Republike Hrvatske koji provodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

Projekt se financira u sklopu programa Marie Curie FP7-PEOPLE-2011-COFUND. Ukupna vrijednost projekta je sedam (7) milijuna eura, od čega se iz nacionalne komponente financira 60% aktivnosti projekta. Projekt traje do kraja 2017. godine.
Ovaj projekt je financiran sredstvima Sedmog okvirnog programa za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti, Ugovor br. 291823.