HR EN
Prijava / Registracija Prijavi projekt

Stipendiranje reintegracije

Ispiši stranicu

UVJETI PRIJAVE – shema stipendiranja dolazne mobilnosti


Na natječaje će se moći prijaviti:
Istraživači koji ispunjavaju tražene kriterije moraju:

Treće zemlje - zemlje koje nisu članice EU-a niti sudjeluju u FP7 okviru
Popis zemalja koje sudjeluju u FP7 okviru


Raspodjela stipendija prema istraživačkom iskustvu:

REINTEGRACIJA
  24 mj.
Istraživači 4 – 10 godina 3
Istraživači >10 godina 6
UKUPNO 9
 

DOKUMENTI ZA PRIJAVU:


U sklopu projekta bit će otvorena TRI NATJEČAJA za stipendiranje reintegracije:

PRVI NATJEČAJ:  21. 6. 2013. - 18. 9. 2013. Predviđeni broj stipendija Početak prihvaćenih projekata Završetak projekata
REINTEGRACIJA 3 1. 4. 2014. 1. 4. 2016.


DRUGI NATJEČAJ:  5.12. 2013. - 4.3.2014. Predviđeni broj stipendija Početak prihvaćenih projekata Završetak projekata
REINTEGRACIJA 3 1.9. 2014. 1.9. 2016.


TREĆI NATJEČAJ:  3. 10. 2014. - 31. 12. 2014. Predviđeni broj stipendija Početak prihvaćenih projekata Završetak projekata
REINTEGRACIJA 3 1. 7. 2015. 1. 7. 2017.


Jedan od strateških ciljeva NEWFELPRO programa je preokrenuti proces 'odljeva mozgova' (brain drain) poticanjem vrhunskih hrvatskih istraživača da se vrate i nastave graditi svoju karijeru u Hrvatskoj!


PREDVIĐENI IZNOSI STIPENDIJA:


  Procjena troškova
  Troškovi života
(EUR/godina)
Troškovi putovanja
(EUR/godina)
Prosječni dodatak troškovima istraživanja
(EUR/godina)
REINTEGRACIJA
Istraživači 4 – 10 godina
20.199,00 2.500,00          3.000,00         
REINTEGRACIJA
Istraživači >10 godina
32.158,00 2.500,00          3.000,00         


Izraženi iznosi su bruto iznosi stipendija na koje se primjenjuje izračun neto iznosa specifičan za odredišnu zemlju/zemlju domaćina. Stipendistima će biti ponuđeno zaposlenje na puno radno vrijeme u skladu s nacionalnom legislativom o ugovornim odnosima te u skladu s preporukama Europske istraživačke povelje i etičkog kodeksa za njihov angažman.


Troškovi putovanja:


Troškovi putovanja uključuju trošak selidbe i trošak mobilnosti istraživača tijekom trajanja stipendije.


VRSTA TROŠKA IZNOS / PO GODINI EUR
Selidba 1.440,00
Mobilnost 1.060,00
 

Dodatak troškovima istraživanja:


Troškovi istraživanja dijele se u dvije kategorije - istraživanja temeljena na radu u laboratorijima i istraživanja koja ne zahtijevaju rad u laboratorijima.

TIP ISTRAŽIVANJA IZNOS / PO GODINI EUR
lstraživanja u laboratoriju 3.300,00
Istraživanja koja ne zahtijevaju rad u laboratoriju 1.500,00


DODATNE MOGUĆNOSTI USAVRŠAVANJA I EDUKACIJE


U sklopu projekta NEWFELPRO nude se i dodatne mogućnosti usavršavanja i edukacije, poput radionica i seminara koje se bave raznovrsnim temama vezanima uz transfer tehnologije, komercijalizaciju rezultata znanstvenog i stručnog rada te poduzetništvo.

Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (http://cirtt.unizg.hr) organizira široki program edukacije o intelektualnom vlasništvu i transferu tehnologije, poduzetničkim vještinama i pisanju projektnih prijava. Za stipendiste NEWFELPRO-a mogu se izdvojiti jednodnevne odnosno dvodnevne radionice o pokretanju poslovanja temeljenog na znanju i novim tehnologijama (radionica „Od znanja do inovacije“), te o pokretanju poslovanja temeljenog na znanju i novim tehnologijama (radionica „Poduzeća zasnovana na znanju i tehnologiji“ ). Radionice mogu biti prilagođene većem ili manjem broju polaznika, a izvodit će se na engleskome ili hrvatskome jeziku, ovisno o predavačima.

Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o. – STeP Ri (http://www.step.uniri.hr/) osnovan je radi komercijalizacije rezultata znanstvenoga i stručnoga rada, poticanja suradnje znanstvenika i gospodarstvenika i jačanja gospodarstva temeljenog na znanosti. Partner je Europske poduzetničke mreže (EEN), uživa potporu Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske – BICRO i dio je poduzetničke potporne infrastrukture Republike Hrvatske. Stipendistima NEWFELPRO-a najzanimljivije će biti sljedeće edukacije i seminari: djelotvoran način izrade strateškoga plana („Strategija na A4“), uvid u različite aspekte poduzetništva („Poduzetnik početnik“), izrada novih poslovnih modela („Inovacija poslovnog modela“), stvaranje novih i unapređivanje postojećih proizvoda i usluga („Inovacija vođena ishodima“), kupoprodajni procesi i povećanje uspješnosti prodaje („Prodaja rješenja“), te uvid u procese pristupa stvaranju nove poslovne organizacije ili promjeni postojeće („Organizacija poslovanja i upravljanje ljudskim resursima“).

Hrvatska sveučilišta redovito organiziraju radionice o razvoju prenosivih vještina. Ovisno o prilikama, takva mogućnost bit će na raspolaganju stipendistima na svim hrvatskim sveučilištima.