Stipendiranje dolazne mobilnosti

UVJETI PRIJAVE – shema stipendiranja dolazne mobilnosti


Istraživači do roka zatvaranja natječaja moraju imati:
Istraživači koji ispunjavaju tražene kriterije ne smiju:
Raspodjela stipendija prema istraživačkom iskustvu:

DOLAZAK
  12 mj. 24 mj.
Istraživači 4 – 10 godina 10 12
Istraživači >10 godina 8 8
UKUPNO 18 20
 

DOKUMENTI ZA PRIJAVU:


U sklopu projekta bit će otvorena TRI NATJEČAJA za stipendiranja dolazne mobilnosti:


PRVI NATJEČAJ:  21. 6. 2013. - 18. 9. 2013. Predviđeni broj stipendija Početak prihvaćenih projekata Završetak projekata
DOLAZAK 13 1. 4. 2014. 1. 4. 2016.


DRUGI NATJEČAJ:  5.12. 2013. - 4.3.2014. Predviđeni broj stipendija Početak prihvaćenih projekata Završetak projekata
DOLAZAK 13 1.9 2014. 1.9. 2016.


TREĆI NATJEČAJ:  3. 10. 2014. - 31. 12. 2014. Predviđeni broj stipendija Početak prihvaćenih projekata Završetak projekata
DOLAZAK 12 1. 7. 2015. 1.7. 2017.


PREDVIĐENI IZNOSI STIPENDIJA:


  Procjena troškova
  Troškovi života
(EUR/godina)
Troškovi putovanja
(EUR/godina)
Prosječni dodatak troškovima istraživanja
(EUR/godina)
DOLAZAK
Istraživači 4 – 10 godina
20.199,00 2.500,00          3.000,00         
DOLAZAK
Istraživači >10 godina
32.158,00 2.500,00          3.000,00         

Izraženi iznosi su bruto iznosi stipendija na koje se primjenjuje izračun neto iznosa specifičan za odredišnu zemlju/zemlju domaćina. Stipendistima će biti ponuđeno zaposlenje na puno radno vrijeme u skladu s nacionalnom legislativom o ugovornim odnosima te u skladu s preporukama Europske istraživačke povelje i etičkog kodeksa za njihov angažman.


Troškovi putovanja:


Troškovi putovanja uključuju trošak selidbe i trošak mobilnosti istraživača tijekom trajanja stipendije.


VRSTA TROŠKA IZNOS / PO GODINI EUR
Selidba 1.440,00
Mobilnost 1.060,00
 

Dodatak troškovima istraživanja:


Troškovi istraživanja dijele se u dvije kategorije - istraživanja temeljena na radu u laboratorijima i istraživanja koja ne zahtijevaju rad u laboratorijima.

TIP ISTRAŽIVANJA IZNOS / PO GODINI EUR
lstraživanja u laboratoriju 3.300,00
Istraživanja koja ne zahtijevaju rad u laboratoriju 1.500,00

DODATNE MOGUĆNOSTI USAVRŠAVANJA I EDUKACIJE


U sklopu projekta NEWFELPRO nude se i dodatne mogućnosti usavršavanja i edukacije, poput radionica i seminara koje se bave raznovrsnim temama vezanima uz transfer tehnologije, komercijalizaciju rezultata znanstvenog i stručnog rada te poduzetništvo.

Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (http://cirtt.unizg.hr) organizira široki program edukacije o intelektualnom vlasništvu i transferu tehnologije, poduzetničkim vještinama i pisanju projektnih prijava. Za stipendiste NEWFELPRO-a mogu se izdvojiti jednodnevne odnosno dvodnevne radionice o pokretanju poslovanja temeljenog na znanju i novim tehnologijama (radionica „Od znanja do inovacije“), te o pokretanju poslovanja temeljenog na znanju i novim tehnologijama (radionica „Poduzeća zasnovana na znanju i tehnologiji“ ). Radionice mogu biti prilagođene većem ili manjem broju polaznika, a izvodit će se na engleskome ili hrvatskome jeziku, ovisno o predavačima.

Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o. – STeP Ri (http://www.step.uniri.hr/) osnovan je radi komercijalizacije rezultata znanstvenoga i stručnoga rada, poticanja suradnje znanstvenika i gospodarstvenika i jačanja gospodarstva temeljenog na znanosti. Partner je Europske poduzetničke mreže (EEN), uživa potporu Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske – BICRO i dio je poduzetničke potporne infrastrukture Republike Hrvatske. Stipendistima NEWFELPRO-a najzanimljivije će biti sljedeće edukacije i seminari: djelotvoran način izrade strateškoga plana („Strategija na A4“), uvid u različite aspekte poduzetništva („Poduzetnik početnik“), izrada novih poslovnih modela („Inovacija poslovnog modela“), stvaranje novih i unapređivanje postojećih proizvoda i usluga („Inovacija vođena ishodima“), kupoprodajni procesi i povećanje uspješnosti prodaje („Prodaja rješenja“), te uvid u procese pristupa stvaranju nove poslovne organizacije ili promjeni postojeće („Organizacija poslovanja i upravljanje ljudskim resursima“).

Hrvatska sveučilišta redovito organiziraju radionice o razvoju prenosivih vještina. Ovisno o prilikama, takva mogućnost bit će na raspolaganju stipendistima na svim hrvatskim sveučilištima. 


USLUGE PODRŠKE STRANIM STIPENDISTIMA


Strani stipendisti moći će koristiti usluge podrške za dobivanje vize, organizaciju smještaja i mobilnosti od strane Agencije za mobilnost i programe EU (AMPEU), koja djeluje kao lokalna kontakt točka u Hrvatskoj za sve istraživače, kao i od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta koje je odgovorno za potpisivanje ugovora o zaposlenju.

EURAXESS Service Centre pruža sve potrebne informacije i praktičnu podršku, pomažući stipendistima oko smještaja, zdravstvene skrbi i sl. Sve relevantne informacije o praktičnoj podršci mogu se naći preko sljedeće poveznice: http://www.euraxess.hr/sitegenius/topic.php?id=277.