Nakon NEWFELPRO-a na H2020-MSCA Individualnu stipendiju

Ponosno predstavljamo dvije NEWFELPRO istraživačice, Anu Ljubojević and Maju Miše, kojima su prijavom na javni poziv na H2020-MSCA-IF-2017l  osigurana financijska sredstva za provedbu projekata u području društvenih znanosti. 

Ana Ljubojević je NEWFELPRO istraživačica iz dolazne sheme koja je uspješno implementirala projekt „Lost in transition: (mis)use of transitional justice mechanisms in post-conflict countries (TransJusMem)“ na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Nakon završetka NEWFELPRO projekta je prijavila projekt „Normalizing a Difficult Past? Cultural Tramuma and collective memory in Austria and Croatia (CULTRAMACY)“ na financiranje u sklopu H2020-MSCA-IF-2017. Njezin je projekt ocijenjen izvrsnim te će ubrzo započeti provedbu istoga na Sveučilištu u Grazu.

Maja Miše je također uspješno implementirala svoj NEWFELPRO projekt naziva „Connecting Adriatic with Mediterranean: Tracing Ancient Ceramic Workshops and Networks in the last centuries BC (CAMTAWN)“ na Sveučilištu u Fribourgu u Švicarskoj i Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Njezin projekt „Economy of Pre-Roman Adriatic Communities: amphora production and trade patterns in a changing world (EPRAC)“ je također izvrsno ocijenjen na pozivu H2020-MSCA-IF-2017 te se ubrzo očekuje početak provedbe na University Colleague London.  University Colleague London Institute for Archaeology je trenutno treći u svijetu na QS World University listi za 2017., dugogodišnji je međunarodni lider u disciplini, jedinstven u mjerilu i raznolikosti svojih istraživanja i globalnom opsegu svoje stručnosti i suradničke mreže. UCL Institute for Archaeology je jedan od vodećih instituta u istraživanju i komparativnoj analizi svjetske arheologije te na čelu međunarodnih istraživanja u arheološkim znanostima (Archaeological Science). Istraživači i arheolozi na Institute for Archaeology imaju pristup Wolfson Archaeological Science Laboratory koji je najistaknutiji sveučilišni arheološki znanstveni laboratorij u Europi.


Ana Ljubojevič, slika preuzeta s poveznice.
Projekt dr. Ljubojevića ima za cilj analizirati utjecaj traume na kolektivnu memoriju ratova u Austriji i Hrvatskoj, kao i društvene procese kroz koje se ta sjećanja proizvode, izvode i održavaju. Točnije, objašnjava se dinamika dviju odgovarajućih sila: kulturnu traumu i kolektivnu memoriju koja djeluje kao kohezivni element za grupni identitet. Projekt CULTRAMACY oslanja se na metode kvantitativne i kvalitativne analize i koristi metodološki alat za analizu okvira. Ovo istraživanje nalazi se na presretanju znanstvenih područja istraživanja pamćenja, društvene teorije i političke znanosti. Cilj mu je doprinijeti akademskom istraživanju na tri različite razine. Prvo, ona doprinosi teorijskim raspravama u memorijskim studijama pristupanjem kolektivnoj memoriji iz perspektive kulturne traume. Drugo, nudi istinski komparativnu perspektivu izvan metodološkog regionalizma, iako još uvijek priznaje naciju kao važan okvir ili "mjerilo" kolektivnog sjećanja. Konačno, ovo istraživanje prati putovanja memorije preko granica i generacija kako bi se dala neka inovativna uvida za slične pojave u sve globaliziranijem svijetu koji doživljavaju migracijske tokove. Stoga CULTRAMACY projekt ima za cilj mapirati kritički angažman s negativnom baštinom, prekogranične nacionalne uspomene i provjeriti temelj transkulturalne sfere europske memorije.

Maja Miše, slika iz privatne arhive.
H2020-MSCA-IF-2017 projekt Maje Miše proučava gospodarstvo jadranske regije tijekom predrimskog razdoblja, od osnivanja grčkih kolonija u 4. st. pr. Kr. do konsolidacije rimske moći u posljednjim godinama stare ere. Ovo  razdoblje obilježilo je širenje trgovačkim kontakata i složenih gosparskih sustava koja su prethodile pojavi rimske gospodarske moći. Projekt primjenjuje pristup zasnovana na znanosti o proučavanju materijala (material science approach), odnosno o podrijetlu i distribuciji amfora kao proxy za proučavanje trgovine, razmjene i prirode gospodarstva na kraju prvog tisućljeća prije Krista. U projekt su uključene amfore s dva ključna proizvodna mjesta amfora u regiji – antička Issa (današnji Vis) i Pharos (današnji Stari Grad na Hvaru), amfore s domorodačkim naselja uzduž istočne jadranske obale i neposrednog zaleđa, te amfore s podvodnih nalazišta brodoloma. Ovaka pristup omogućuje praćenje kretanja proizvoda Isse i Pharosa unutar regije, a samim time i proizvodnju i distribuciju vina i maslinovog ulja, te identifikaciju uvoza ovih proizvoda na istočni Jadran iz šireg jadransko-jonskog područja i ostalih dijelova Mediterana. Širi cilj projekta je pružiti odgovor na pitanje o konzumaciji vina i maslinova ulja među domorodačkim zajednicama na istočnoj obali Jadrana. U projekt su uključeni Arheološki muzej u Splitu – Antička zbirka Issa, Muzej Starog Grada, Hrvatski restauratorski zavod –odjel za podvodnu arheologija, Odjel za arheologiju Sveučilišta u Zadru, Dubrovački muzeji, te Muzej Grada Šibenika. Supervizor projekta EPRAC je Dr Patrick Quinn, jedan od vodećih stručnjaka u arheološkoj znanosti u svijetu, te utemeljitelj i koordinator  Ceramic Technology Research Network na UCL Institute of Archaeology.