Jie Zhao - Energy density functional description of fission

Jie Zhao je diplomirao fiziku na Sveučilištu Chongqing, a doktorirao na Institutu za teorijsku fiziku, Kineske akademije znanosti (CAS) 2014. godine. Uz podršku projekta NEWFELPRO,  radio je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od siječnja 2015. do siječnja 2017. Nakon toga je stekao znanstvenu poziciju u Microsystem & Terahertz Research Centru, China Academy of Engineering Physics, Chengdu, Kina.

Jie Zhao je implementirao projekt „Energy density functional description of fission (FISSION)“ na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Projekt FISSION je bio usredotočen na razvoj dosljednog, pouzdanog i predvidljivog relativističkog EDF-ovog modela koji opisuje postupak fisije. Nuklearna fisija je iznimno složen reakcijski proces u kojem jedna atomska jezgra preusmjerava svoje konstitutivne nukleone u dvije odvojene jezgre, a osim toga se često proizvode neutroni i fotoni. Fisijska reakcija oslobađa ogromne količine energije u obliku gama zraka i kinetičke energije fragmenata. Proces fisije igra važnu ulogu kao izvor energije, ali također stavlja ograničenja na r-procesnu nukleosintezu kemijskih elemenata. Potpuno razumijevanje fizikalnih pojava na femtoskali nije moguće primjenom jednog teorijskog pristupa, no u ovom trenutku jedinstveni sveobuhvatni pristup strukturi jezgara preko cijele grafikonu nuklida osigurava funkcionalni okvir mikroskopskog gustoće energije (EDF) ,


Rezultati njegova NEWFELPRO projekta se mogu naći u: